Mașini

Descoperiți tehnologia care oferă o altă perspectivă producției

Având mereu în vedere conceptul de "SMART FACTORY" , dar și pe cel al promovării inovației, competenței și a susținerii directe a clientului final, oferim pentru piața autohtonă mașini de clasă premium cu control numeric ce înglobează tehnologie de ultimă generație și asistate de software integrat, menite a veni în sprijinul nevoilor

specifice producției dumneavoastră, configurabile, atât în variantă individuală, cât și integrate în linii de producție automatizate și caracterizate printr-un nivel ridicat al fiabilității, interschimbabilității și flexibilității.

Categorii de mașini

O gamă diversă și completă de mașini ce oferă răspunsuri sigure și inovatoare companiilor implicate în diverse sectoare de producție, indiferent de mărimea acestora.